Bildegalleri

Album: Visitas 2007

 
Musikk i visitasgudstjeneste

Besøk hos Hl Trifon menighet

På besøk hos Hl Trifon menighet

Møte med kommune

Biskop, prost og prester

Visitasforedrag[Tilbake til albumoversikt]
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester