Vipps

23.11.20


For og vippse: skriv "Sør-Varanger sokn" i felt for søk og da skal du få flere valg.

 

Følgende vipssnr brukes til vanlig:

Dagens offer                     109768

Drift lokalkirken               109764

 

Dagens offer er annonsert i forbindelse med gudstjenesten, kunngjøres i avisen, og under gudstjenesten.

 Drift i lokalkirken går til menighetens eget arbeid.

 

Det er å foretrekke at kollektoffer gis som vipps i stedet for kontanter på grunn av situasjonen med Covid 19


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
30.12.20  NY HJEMMESIDE
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester