Ledig stilling som kirketjener

Ledig stilling som kirketjener – 100 %

Sør-Varanger menighet er en flerkulturell og opplevelsesrik menighet. ”Åpen for alle” er menighetens bærende visjon. Vi søker en kreativ, engasjert og fleksibel medarbeider til stillingen som kirketjener i Sør-Varanger menighet. Personen vi søker må ha evne og lyst til å legge til rette for og videreutvikle arbeidet knyttet til stillingen. Hovedkirken ligger i Kirkenes, i tillegg betjener vi fem vakre kirker plassert rundt i bygdene.

 

 

Krav til søkere:

 • Relevant utdanning og praksis.
 • Gode samarbeidsevner
 • Må disponere bil og ha førerkort klasse B
 • Forståelse for kirkens verdier og formidling
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jfr Kirkelovens § 29
 • Medlemskap i Den norske kirke

 

 

Stillingens innhold

 • Klargjøring og tilrettelegging i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter.
 • Foreta nødvendig tilsyn og mindre vedlikehold av bygninger, inventar, kirkekunst og kirketekstiler
 • Sørge for renhold og tilgjengelighet.
 • Tjeneste i alle menighetens kirker med hovedbase i Kirkenes Kirke.
 • 5 dagers arbeidsuke hvorav arbeid på søndager i forbindelse med gudstjeneste inngår i tjenesteplan. Arbeid på søndag og helligdager kompenseres med fridag på ukedag.

 

Andre viktige forhold:

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig og i team. Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.

Stillingen er klar for tiltredelse 17.januar 2021

 

Betingelser:

 • Lønn etter ansiennitet i følge gjeldende avtaleverk.
 • Spørsmål kan rettes til kirkeverge Wenche Jessen Dervola, tlf. 78 97 75 70 eller e-post kirken@svk.no
 • Søknad med CV sendes til Sør-Varanger menighetsråd, Storgata 6, 9900 Kirkenes innen 15. desember 2020. For nærmere informasjon om vår menighet, se vår nettside www.kirkenes.kirken.no

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester