Allehelgensgudstjenester

07.10.20


Kjære alle dere som har mistet noen av deres nærmeste det siste året

 

Hver høst har vi en helt spesiell gudstjenestefeiring på Allehelgensdag. Denne dagen gis det særskilt med tid og rom til å minnes våre døde.

 

Vi inviterer spesielt dere som har mistet en eller flere av deres nærmeste siden forrige Allehelgensdag, da navnene på alle de vi har hatt gravferd for i Sør-Varanger det siste året vil bli lest opp i gudstjenestene, og lys vil bli tent til minne om dem.

 

I 2020 blir det fire gudstjenester på Allehelgensdag, søndag 1. november:

 

  • Samisk allehelgensgudstjeneste kl. 11.00 i Sandnes kapell (40 plasser)
  • Allehelgensgudstjeneste kl.11.00 i Bugøynes kirke (36 plasser)
  • Allehelgensgudstjeneste kl. 17.00 i Kirkenes kirke (96 plasser)
  • Allehelgensgudstjeneste kl. 19.00 i Kirkenes kirke (96 plasser)

 

På grunn av begrensning på antall deltakere ber vi om påmelding til menighetskontoret.

Gudstjenestene er åpne, så dersom ikke maksantall er nådd ved påmelding er det mulig for andre å møte opp direkte. Vi fører smittesporingsliste ved alle våre gudstjenester.

 

Påmelding skjer på telefon 78 97 75 70 innen torsdag 29. oktober.

 

Gudstjenestene vil, bortsett fra språkdrakt på tekster, salmer og liturgi, legges opp noenlunde likt, som alminnelige gudstjenester med preg av minnehøytid. Prester denne dagen vil være Johan Vilhelm Eltvik (Bugøynes), Einar Aksel Rånes Fagerheim og Karl Yngve Bergkåsa (Sandnes og Kirkenes).

 

Dersom noen har familie eller venner som døde det siste året og ikke er gravlagt i Sør-Varanger har vi neppe registrert det hos oss. Hvis det gjelder deg eller noen du vet om og dere ønsker at navnet skal leses opp og tennes lys for i kirken på Allehelgensdag er dere velkomne til å ringe til menighetskontoret og føre opp navn til høytlesning.

 

Det er sendt ut brev til den av de pårørende som er registrert hos gravferdsforvaltningen/menighetskontoret. Alle hjertelig velkommen til kirken!

 

 

Einar Aksel Rånes Fagerheim
Sokneprest


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester