Informasjon fra gravferdsmyndigheten

05.08.20

Sommeren 2020

I 2009 bestemte Sør-Varanger kommune at det skulle innføres festeavgift for gravplasser i Sør-Varanger. Siden 2013 har menighetsrådets administrasjon arbeidet med registrering av festere og fakturering. Det sendes ut faktura fortløpende for de gravene som festes, og i tillegg tar administrasjonen for seg et og et gravfelt. Det vil si at folk mottar fakturaer på ulike tidspunkter. Hver faktura gjelder det inneværende tiåret, altså det sendes ut faktura for ti år ad gangen.

De fakturaene som blir sendt ut gjelder enten tilbud om å fornye festet av en grav som er over 40 år, eller betaling for et gravsted som på ett eller annet tidspunkt er blitt reservert. Når noen har valgt å reservere en gravplass har de sagt fra seg seg rettigheten til fri grav i 40 år, og det påløper en avgift fra den dagen gravplassen blir reservert.

Enkeltgrav, urnegrav og den første grav i et dobbelt gravsted er fri for betaling av avgift i 40 år. Etter den tid gis det anledning til å fornye festet for 10 år om gangen.

Når man mottar en faktura for festeavgift kan man ta stilling til om man vil beholde graven, eller slette den. Noen ganger vil man kanskje avtale innad i familien om det er noen andre som heller vil stå som fester. Vi oppfordrer alle som har spørsmål omkring dette om å ta kontakt.

Gravsteder hvor festet ikke fornyes tilfaller gravplassmyndigheten, og vil etter hvert kunne bli tatt i bruk til nye gravlegginger. Gravminner på graver hvor festet ikke er fornyet/betalt må fjernes. Gravminner som ikke er fjernet av fester innen 6 måneder tilfaller gravplassmyndighetens eie.

Gravferdsmyndigheten har innført rutiner på oppfølging av festeavgift. Det sendes ut faktura, deretter sendes det ut purring og til slutt vil fester motta brev med informasjon om at steinen må fjernes og graven slettes dersom festeavgiften ikke betales. Dersom festeavgiften ikke da betales vil gravferdsmyndigheten fjerne steinen på de gravene det gjelder. Det er fjernet noen steiner sommeren 2020 og arbeidet med det vil fortsette fremover.

Det er viktig at de som har spørsmål omkring dette ber vi om at du tar kontakt med menighetskontorets administrasjon på epost til kirken@svk.no eller tlf 78977570.

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
30.12.20  NY HJEMMESIDE
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester