Smittesporings registrering

22.05.20


Til informasjon for deltakere

 

I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Sør-Varanger sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing.

 

Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.

 

Listen oppbevares i 10 dager i en safe og vil deretter destrueres.

 

Listen kan innenfor de 10 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing.

 

 

Wenche Jessen Dervola

Kirkeverge


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
30.12.20  NY HJEMMESIDE
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester