Informasjon til konfirmanter 2020

16.03.20


Her kommer viktig info til alle konfirmantene og foresatte i Sør Varanger.


Corona viruset har gått fra og epidemi til pandemi. Vi har etter en risikoanalyse besluttet at,  all undervisning og ulike  aktiviteter for konfirmantene er avlyst  fram til 1.april.

 

  • Konfirmantenes deltagelse på kirkekaffen 15/3,22/3,29/3 er avlyst.
  • Undervisning for Pasvik konfirmanter 16/3 er avlyst.
  • Undervisning 18/3 og 25/3 for Kirkenes konfirmanter er avlyst.
  • Undervisning og gudstjeneste 29/3 for alle konfirmanter er avlyst. 
  • Bøsseinnsamling 31/3 er avlyst.

 

Når det gjelder tida etter påske og konfirmasjoner vil vi komme tilbake med mere info, når vi vet hvordan dette utvikler seg.

 

 

KIRKENS NØDHJELP SIN FASTEAKSJON 2020 I SØR- VARANGER - AVLYST

 

Den årlige bøsseinnsamlinga til inntekt for Kirkens nødhjelp som tradisjonelt foregår ved at konfirmantene går med bøsser og samler inn penger er avlyst.

I år vil det bli mulighet til å allikevel gi ved Vippse til 2426 eller gå inn på menighetens facebook side og gi ett bidrag på vår digitalinnsamling der.

I fjor fikk vi inn 41000 og vi har håp om at vi også i år får inn mange bidrag som kan hjelpe de som enda ikke har rent vann .

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester