DIGITALE FELLESSKAP

Her kan man finne informasjon om digitale felleskap

Alle gudstjenester i landet avlyses i forbindelse med koronaviruset. På denne siden vil du finne en samlet oversikt fra Den norske kirke over digitale fellesskap hvor vi kan få oppleve å være én kirke, både i hverdag og krise, der vi er. Saken oppdateres fortløpende

 https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/

 

Sør-Varanger menighet har en side på Facebook, hvor det deles informasjon om ulike kirkelige tilbud. Der legges også ut livesendinger og sendinger fra menihgetens Youtube kanal 

Facebook siden finner du her: https://www.facebook.com/kirkeneskirke/

 

Menighetens Youtube kanal finner du her: https://www.youtube.com/channel/UCpcoyQXzDijrbnXF3A7bTqQ/videos

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester