DIGITALE FELLESSKAP

Her kan man finne informasjon om digitale felleskap

Alle gudstjenester i landet avlyses i forbindelse med koronaviruset. På denne siden vil du finne en samlet oversikt over digitale fellesskap hvor vi kan få oppleve å være én kirke, både i hverdag og krise, der vi er. Saken oppdateres fortløpende

 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/digitale%20fellesskap%20i%20kirken/

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester