Informasjon om aktiviteter


Torsdag 22. oktober 2020

Bugøynes kirke kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim og kantor Henning Holm.

 

Fredag 23. oktober 2020

Kirkenes kirke kl. 11:00

Andakt i kirkerommet.

Formiddagstreff i menighetssalen etter andakten.

Kaffe, utlodning m.m.

VELKOMMEN

 

Søndag 25. oktober 2020

Bots- og bønnedag

Kirkenes kirke kl. 11:00

Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim og organist Henning Holm.

 

Neiden kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Ved vikarprest Johan Vilhelm Eltvik og kantor Alla Sukhomlina.

 

Offer til lokal kirken

 

Onsdag 28. oktober 2020

Kirkenes kirke kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Ved vikarprest Johan Vilhelm Eltvik og kantor Alla Sukhomlina.

Kirkekoret deltar.

 

Fredag 30. oktober 2020

Kirkenes kirke kl. 16:30

Superfredag for de mellom 10 og 16 år.

Det vil serveres en enkel middag kl. 16:30 etterfulgt av

andakt, lystenning, aktiviteter og sang.

Velkommen til en hyggelig ettermiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 1. november 2020

Allehelgensdag

Sandnes kapell kl. 11:00

Samisk/norsk allehelgensgudstjeneste. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim, prest Karl Yngve Bergkaasa og kantor Henning Holm. Pårørende til de som er begravet andre steder enn i Sør-Varanger og som ønsker navnene lest opp kan ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 789 77570.

På grunn av Covid19 må vi vite hvem som kommer på gudstjenesten så ring menighetskontoret på tlf. 789 77570 og meld deg på.

 

Bugøynes kirke kl. 11:00

Allehelgensgudstjeneste. Ved vikarprest Johan Vilhelm Eltvik og kantor Alla Sukhomlina.

Vi minnes alle som er gått bort det siste året. Lystenning.

Pårørende til de som er begravet andre steder enn i Sør-Varanger og som ønsker navnene lest opp kan ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 789 77570.

På grunn av Covid19 må vi vite hvem som kommer på gudstjenesten så ring menighetskontoret og meld deg på.

 

Kirkenes kirke kl. 17:00

Minnegudstjeneste. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim, prest Karl Yngve Bergkaasa og kantor Henning Holm.

Vi minnes alle som er gått bort det siste året. Lystenning.

Pårørende til de som er begravet andre steder enn i Sør-Varanger og som ønsker navnene lest opp kan ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 789 77570.

På grunn av Covid19 må vi vite hvem som kommer på gudstjenesten så ring menighetskontoret og meld deg på.

Kirkekoret deltar.

 

 

Kirkenes kirke kl. 19:00

Minnegudstjeneste. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim, prest Karl Yngve Bergkaasa og kantor Henning Holm.

Vi minnes alle som er gått bort det siste året. Lystenning.

Pårørende til de som er begravet andre steder enn i Sør-Varanger og som ønsker navnene lest opp kan ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 789 77570.

På grunn av Covid19 må vi vite hvem som kommer på gudstjenesten så ring menighetskontoret og meld deg på.

Kirkekoret deltar.

 

 

Menighetskontorets åpningstider:

Menighetskontoret er åpent hverdager fra kl 10:00 til kl 14:00. Det er mulig å besøke kontoret, men med begrensninger for max antall personer til stede samtidig.

Det er å foretrekke at man ringer kontoret på tlf 78977570 eller sender epost til kirken@svk.no

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester