Informasjon om aktiviteter


 

De fleste planlagte aktivitetstilbud i kirkene er avlyst eller utsatt inntil videre. Første åpne gudstjeneste blir 1. pinsedag i Kirkenes kirke.

 

Følg med på hjemmesiden og facebooksiden til Sør-Varanger menighet for digitale treffpunkt og digitalt innhold.

 

Fredag 22. mai 2020

Digitalt formiddagstreff

Følg med på facebook.

 

Torsdag 28. mai 2020

Kirkenes kirke kl. 18:00

Kirkerommet er åpent for lystenning, bønn, stillhet og ettertanke.

Begrensning på antall tilstede samtidig.

Følg anviste smitteverntiltak

VELKOMMEN

 

Søndag 31. mai 2020

Pinsedag

Kirkenes kirke kl. 11:00

Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Dåp. Ved prest Einar Aksel Rånes Fagerheim og organist Katharina Bartsch.

OBS! Begrensninger på antall personer tilstede i kirken.

 

Offer til lokalkirken.

 

 

Ønsker du å prate med en prest?

Vikarprest Kjell Bjørka er tilgjengelig på 975 37 217 mellom kl. 09.00 og kl. 21.00 hver dag.

 

 

Menighetskontorets åpningstider:

Menighetskontoret er åpent hverdager fra kl 10:00 til kl 14:00. Det vil være mulig å besøke kontoret, men med begrensninger for max antall personer til stede samtidig.

Det er å foretrekke at man ringer kontoret på tlf 78977570 eller sender epost til kirken@svk.no

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester