Bestemmelser om gravderd

I forbindelse med koronavirus, vil Sør-Varanger menighet informere om bestemmelser i forbindelse med gravferd

Bestemmelser om gravferd i Sør-Varanger.


Kirkevergen og soknepresten har i samråd lokal helsemyndighet og etter anbefalinger fra FHI, bestemt følgende:

  • Begravelser som gjennomføres fra Kirkenes kirke, har begrensning på totalt antall i kirken på 50 stk.
  • Begravelser som gjennomføres fra distrikts kirkene, har begrensning på totalt antall i kirken på 30 stk.
  • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (1 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
  • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
  • Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
  • Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder.


Bestemmelsene er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt.

 

Sør-Varanger menighetsråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette


Wenche Jessen Dervola         Einar Aksel R. Fagerheim

Kirkeverge                              Sokneprest

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester