Covid-19 smitteverntiltak

Sør-Varanger menighet informerer om de tiltak som gjøres i forbindelse med gravferd og kirkelige handlinger

Bestemmelser om gravferd og kirkelige handlinger i Sør-Varanger.


Kirkevergen og soknepresten har i samråd lokal helsemyndighet og etter anbefalinger fra FHI, bestemt følgende:

 • Begrenset antall plasser i kirkenebyggene for alle kirkelige handlinger.
 • Antall personer tillatt i kirkene: 
  • Kirkenes kirke 50
  • Neiden kirke 20 personer
  • Svanvik kirke 20 personer
  • Bugøynes kirke 18 personer
  • Kong Oscar II kapell - ikke i bruk vinterstid
  • Sandnes kapell 17 personer
 • De som deltar i seremoien skal sitte spredt i lokalet (2 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
 • De som er syk har ingen adgang. Har du syptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene har du ingen adgang.
 • Ved gravlegging: dersom det ikke er ønskelig å gjennomføre en gravferdsseremoni med de begrensninger tiltakene gir, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder.


Bestemmelsene er gjeldene frem til nærmere info blir gitt. Sist oppdatert 14.12.20. Sør-Varanger menighets lokale plan for smitteverntitak kan leses her.

 

Sør-Varanger menighetsråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette


Wenche Jessen Dervola         Einar Aksel R. Fagerheim

Kirkeverge                              Sokneprest

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester