Nytt menighetsråd

Den 3. desember konstitueres nytt menighetsråd for Sør-Varanger menighet.

VALGRESULTAT MENIGHETSRÅDSVALGET 2019 I SØR-VARANGER

 

Nye faste medlemmer

Ellen Katrine Hætta

1231

Knut Harald Eriksen

1092

Randi Fløtten Andreassen

1085

Sissel Jensen

1073

Øystein Hansen

1064

Harald Steinmo

1046

 

Varamedlemmer

 

Marie Sivertsen Basma

1046

Inger Blix Kvammen

994

Berit Fjeld-Trasti

985

Astrid Bye Ramberg

985

Nils Edvin Erlandsen

957

 

Det nyvalgte menighetsrådet skal ha konstitueringsmøte tirsdag den 3. desember 2019

 

Valgstyrets kommentarer til menighetsrådsvalget:

 Det har vært en nedgang i antall velgere i Sør-Varanger til menighetsrådsvalget.

 735 av de 937 stemmesedlene var korrigert med påfølgende konsekvens for sammensetning av menighetsrådet, hvilket viser at velgerne aktivt bruker sin demokratiske rett og mulighet til å påvirke sammensetningen av menighetsrådet og gi menighetsrådsarbeidet retning.

 Antall avgitte stemmer av velgere under 18 år var 1.

 Antall avgitte forhåndsstemmer til menighetsrådsvalget var 86 og forhåndsstemmer til bispedømmerådsvalget var 70.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester