Bispedømmerådsvalg

05.06.19


I Nord-Hålogaland bispedømme er det tre lister ved bispedømmerådsvalget
i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens
liste og Åpen Folkekirke. Listene er presentert alfabetisk
mens kandidatene på hver liste er presentert i prioritert
rekkefølge.

Les informasjon her

 

Man kan også lese informasjon om kirkevalget på www.kirkevalg.no


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester