Menighetsrådsvalg 2019

Kirkevalget finner sted 9. september 2019.

Mandag den 9. september er det kirkevalg 2019. Det vil være forhåndsstemming fra 10. august fram til 6. september på Sør-Varanger menighetskontor. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Kirkevalg gjennomføres samtidig med kommune- og fylkestingsvalg. Kirkevalget vil skje samme steder som kommune- og fylkestingsvalget, ikke i samme lokaler, men i nærheten.

 

I Sør-Varanger menighetsråd er det 11 representanter. Nominasjonskomiteen i Sør-Varanger menighetsråd har lagt fram liste med følgende kandidater:

Randi Fløtten Andreassen

Marie Basma

Knut Harald Eriksen

Nils Edvin Erlandsen

Berit Fjeld-Trasti

Øystein Yngve Hansen

Ellen Katrine Hætta

Sissel Jensen

Inger Blix Kvammen

Astrid Bye Ramberg

Harald Steinmo

 

I Sør-Varanger er det flertallsvalg, og det velges 6 faste representanter, og 5 vararepresentanter. Kandidatene er satt opp i alfabetisk rekkefølge.

Her kan du lese mer om kandidatene: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=877001822

 

Les mer om kirkevalg i Den norske kirke på kirkevalg.no

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester