Kirkevalg 2019

26.02.19

Nominasjon av kandidater til Sør-Varanger menighetsråd

Sør-Varanger menighetsråd har oppnevnt nominasjonskomite for kirkevalg 2019. Nominasjonskomiteen består av Torbjørn Brox Webber, prest, Harald Steinmo, Aksel Emanuelsen og Mailiss Fløtten Andreassen. Elin Magga bistår som sekretær.

Nominasjonskomiteen er i gang med arbeidet, og ber om innspill på kandidater

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019.

Forslag på kandidater til menighetsrådets nominasjonsliste kan meldes til Sør-Varanger menighetsråd

kirken@svk.no innen 4. mars 2019.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.

Det er anledning til å levere inn listeforslag innen fristen 30. april 2019.

Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt adresse og stilling. Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge. Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år.

 

Kirkevalget finner sted 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

 

Les mer på kirkevalg.no

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester