Vedtekter for gravlunder

22.02.19


Vedtektene for gravlundene i Sør-Varanger ble sist oppdatert høsten 2018, og godkjent av bispedømmet i januar 2019. Det er små endringer i vedtektene og de justeringer som er gjort handler om bedre tilpassing til lokale forhold og til sentrale forskrifter. Det er spesifikasjoner på beplanting av gravplasser. Legg merke til at det ikke er tillat å plante trær, og det er også begrensninger på å så til med gressfrø på gravplasser. 

Det er lagt inn regler for adferd på gravlunder, der det blant annet står at det ikke er tillat å kjøre bil inne på gravlundene. 

Det er ikke lenger er anledning til å ha kistebegravelse i Grense Jakobselv vinterstid. Det vil si at så lenge veien er stengt til Grense Jakobselv kan det ikke være begravelser der. Dersom man ønsker å gravlegge sine der vil alternativet være å velge en urnebegravelse, som gjennomføres i den perioden veien er åpen. 

Sommerstid, eller så lenge veien er åpen, vil begravelser kunne gjennomføres også i Grense Jakobselv som vanlig. 

 

Nye vedtekter for gravlunder


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester