Kong Oscar II’s kapell 150 år.


Vil du være med og bidra til en åpen kirke i Grense Jakobselv sommeren 2019?

I år feirer Kong Oscar II’s kapell 150 år den 29. september. Menigheten har opprettet et komite som har ansvar for hele jubileet. Det er tenkt å organisere konsert, foredrag og utstilling, samt guidede turer til Grense Jakobselv. Fullstendig program blir presentert på et åpningsarrangement på biblioteket den 31. mai. 

Det største ønske fra lokalbefolkningen og tilreisende, er nemlig å åpne Kong Oscar II’s kapell i sommer for besøkende. Til dette trenger vi engasjerte og ansvarsfulle frivillige.

Konstitueringsmøte for Kong Oscar II’s kapellforening er den 29. januar 2019 kl. 18.00 i menighetssalen i Kirkenes kirke. Enkel kaffeservering. Alle er hjertelig velkommen.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester