Omstilling av menighetens drift - innsparinger

29.10.18


Som følge av Sør-Varanger kommunes vedtatte kutt (i budsjettperioden) i overføringen til Sør-Varanger menighet har vi gjennom våren hatt gående et omstillingsprosjekt for å spare inn 250.000,-  Dette i tillegg til en underfinansiering på 500 000,- fra menighetens reelle budsjettbehov.

Som følge av kommunens kutt og reduserte bevilgninger har menighetsrådet gjort omstillingsvedtak, den 19.06.18. Dette vedtaket betyr omlegging av gudstjenesteturnus, bedre samdrift, samt generell kostnadsreduksjon. Ettersom tiltakene vil ikke få full effekt før i 2019, vil det derfor være nødvendig å videreføre noen av strakstiltakene (inkludert ingen gressklipping) som ble vedtatt i vinter.

Her er tiltakene som ble vedtatt:

Kirkelig administrasjon - reduseres med 38 200

(Kr 4 000,- Si opp abonnement på Finmarken. Kr 28 200,- Fjerne godtgjøring til folkevalgte. Kr 6 000,- Redusere antall innrykk på annonsen i Sør-Varanger Avis)

Kirkelig virksomhet reduseres med kr 177 400,-

(Kr 21 000,- reduksjon kjøregodtgjøring. Kr 20 400,- øke menighetens andel med takkoffer med 17 ofringer. Kr 8 000,- reduksjon i helgearbeid. Kr 108 000,- reduksjon med kirketjener i 25 prosent. Kr 20 000,- Økt inntekt på utleie av kirkebygg)

Kirkegårdsdrift reduseres det med kr 49 700,-

(Kr 5 700,- si opp telefon på Sandnes. Kr 24 000,- ENØK-tiltak lys. Kr 10 000,- reduksjon på snørydding)

Antall ofringer til driften økes med 17. Tilsvarende redusere kollekten til eksterne med 16.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester