Ledig stilling som fagabeider

19.10.18

Sør-Varanger menighetsråd har ledig en 100% stilling som fagarbeider

Ledig stilling som fagarbeider – 100 %

 

Sør-Varanger menighet er en flerkulturell og opplevelsesrik menighet. ”Åpen for alle” er menighetens bærende visjon. Vi søker en kreativ, engasjert og fleksibel medarbeider til stillingen som fagarbeider. Personen vi søker må ha evne og lyst til å legge til rette for og videreutvikle arbeidet knyttet til stillingen. Hovedgravlunden ligger på Sandnes, og vi har 7 gravlunder i distriktene. Det er i tillegg 6 kirkebygg som vi betjener.

  

Kvalifikasjonskrav:

 • Førerkort kl. C
 • Yrkesbevis for gravemaskinfører
 • Relevant praksis
 • Medlem i Den norske kirke
 • Relevant fagbrev innen ett eller flere aktuelle områder er ønskelig, alternativt kan relevant erfaring kompensere for manglende fagbrev
 • Gode referanser fra skole eller tidligere arbeidsforhold
 • Grunnleggende datakunnskap

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Følge arbeidsplassens rutiner og planer
 • Personlig egnethet

 

Stillingens innhold:

 • Gravlegging
 • Foreta nødvendig tilsyn og vedlikehold av maskiner, utstyr, bygninger og eiendommer
 • Sørge for tilgjengelighet til gravlunder og kirkebygg i henhold til rutiner
 • Tjeneste på alle menighetens bygg og gravlunder
 • 5 dagers arbeidsuke. Det kan bli aktuelt med arbeid 1 søndag per måned. Arbeid på søndag og helligdager kompenseres med fridag på ukedag
 • Det foreligger stillingsbeskrivelse for stillingen
 • Administrative oppgaver
 • Tiltre som kirketjener under gudstjenester etter avtale, og utfører da arbeidsoppgaver i henhold til rutiner og stillingsbeskrivelse for kirketjener

  

Andre viktige forhold:

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig og i team. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.  

Stillingen er klar for tiltredelse 1. januar 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer knyttet til Den norske kirkes og Sør-Varanger menighetsråds ansvar og virksomhet. I den forbindelse kan det bli endringer mht. arbeidsoppgaver /ansvarsforhold for denne stillingen.

 

Betingelser:

 • Lønn etter ansiennitet ifølge gjeldende avtaleverk. God pensjonsordning i KLP.
 • Spørsmål kan rettes til kirkeverge Wenche Jessen Dervola, tlf. 78 97 75 70 eller e-post kirken@svk.no
 • Søknad med CV sendes til Sør-Varanger menighetsråd Storgata 6, 9915 Kirkenes innen 16. november 2018. For nærmere informasjon om vår menighet, se vår nettside www.kirkenes.kirken.no

 

 

 

 

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester