Folkemøte om Bugøynes kirkegård

08.10.18

Sør-Varanger menighetsråd, Sør-Varanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark inviterer alle til informasjonsmøte.

Folkemøte
Informasjon om Bugøynes kirkegård
og om polarflokk


11. oktober kl. 17:00 i Bugøynes kirke

På kirkegården på Bugøynes er det plassmangel, det er derfor behov for flere gravplasser. Det en eksisterende kirkegården består av en gammel del og en ny del. På kirkegården vokser også den fredete planten Polarflokk. Kom på møtet og få informasjon. Representanter fra Fylkesmannen, kommunen og Sør-Varanger menighetsråd deltar.

  •  Sør-Varanger menighetsråd: Kirkegården – gravlegging – feste – gjenbruk
  •  Fylkesmannen: Polarflokk – fredning – vern
  •  Sør-Varanger kommune: Arealforvaltning – utvidelse

 Det vil også være mulighet for å komme med innspill.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester