Stengt for motorisert ferdsel på Sandnes gravlund

29.08.18

Innkjøring forbudt.

Sandnes gravlund er nå rehabilitert og utvidet. Gravlunden fremstår nå som et parkområde. På gravlunden skal det være rom for en stille stund, sorg, ettertanke og rekreasjon. Det skal være ro og verdighet på gravlunden.

Det er behov for at vegetasjon på gravlunden får gro til etter endringene. Besøkende skal så langt det lar seg gjøre ferdes gående.

Det er ikke tillatt med kjøretøy inne på gravlunden, parkering skal foregå på anviste plasser utenfor gravlunden.

I gravferdsforskriften §9 fremgår følgende:

§ 9.Adferd på gravplass

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.

Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

De som har behov for å kjøre inn på gravlundene på grunn av bevegelselshemming ta kontakt med menighetskontoret.

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester