Avfallshåndtering på gravlundene

29.08.18


Håndtering av avfall:

 

Tenk miljøvennlig.

 

Når det er fullt i avfallsdunkene, må du ta med avfallet hjem.

 

Om mulig: komprimer avfallet.

Det er fint om du kan ta med hjem emballasje, slik at det kan kildesorteres.

 

Vennligst benytt den store avfallsdunken til restavfall om det er fullt i de mindre dunkene.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester