Lunsjmusikk

06.04.18


Lunsjmusikk

i Kirkenes Kirke

 

Kirkenes kirke gjenopptar tradisjonen med Lunsjmusikk på torsdager, og starter opp torsdag 12. april og fortsetter hver torsdag om ikke det kolliderer med andre kirkelige handlinger.

 

Lunsjmusikk arrangeres på skift av menighetens kantorer Alla Sukhomlina og Henning Holm.

Lunsjmusikk på torsdager, begynner kl. 10.30, og vil ha en varighet av 20-25 minutter, og der er gratis inngang. Men – der vil være anledning til at gi et bidrag til menighetens øvrige musikalske arrangementer.

 

 

Lunch music
inKirkenesChurch
Kirkenes church resumes the tradition of lunch music on Thursdays, starting Thursday, April 12th, and continuing every Thursday unless it collides with other ecclesiastical acts.

 

Lunch music is arranged in turn by the church organists Alla Sukhomlina and Henning Holm.

Lunch music on Thursdays, starts at 10.30pm, and will have a duration of 20-25 minutes and there is free entrance. But - there will be a chance to contribute to the church's other musical events.

 

Henning Holm

Kantor

Sør-Varanger menighet


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester