Menighetsrådets utalelse om Frode Berg saken

02.02.18

Sør-Varanger menighetsråd har i møte den 02.02.18 vedtatt følgende uttalelse:

Sør-Varanger menighetsråd ber russiske og norske myndigheter å sørge for at Frode Berg får en human behandling og at han får en rettssikker og rettferdig rettergang. Dette kan blant annet innebære fri rettshjelp, som er vanlig for fengslede nordmenn i utlandet. Det er viktig at folk-til-folk samarbeidet ikke blir skadelidende.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester