Transborder Cafe: Post-Reformasjon?

31.01.18


Fredag 2. februar kl. 19.00

Terminal B ( i gågata)

 

For 500 år siden tok Martin Luther tok et oppgjør med Den katolske kirke.  Reformasjonen representerte  en grunnleggende kritikk av en kirkelig praksis og teologi som virket undertrykkende i sin samtid. På det samfunnsmessige plan tvang reformasjonen fram omfattende endringer knyttet til opplysning og sosiale forhold.
Vi har invitert norske og russiske teologer/ filosofer til samtaler om hvordan den  protestantiske kirken i Norge og den ortodokse kirken i Russland står i dag.
Den musikalske rammen for TC vil presentere verk av Johann Sebastian Bach og Franz Schubert, arrangert og spilt av Ensemble SERENATA fra Murmansk Philharmonie.
Deltagere: Prof. Andrey Desnitsky (Moskva) - a Bible scholar, M.A. in Classical Philology (Moscow State University, 1992). Graduate of Translation Course in Vrije Universiteit (Amsterdam). PhD in Philology (Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences), Professor of the Russian Academy of Sciences (2015).
Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal (Oslo) - PhD og forsker ved Det teologiske faklultet ved Universitetet i Oslo. Hun jobber i dag med et forskningsprosjekt om  migrasjon og gjestfrihet med utgangspunkt i blant annet flyktningkrisa på Storskog/Sør-Varanger 2015/2016.
Moderator: prest Torbjørn Brox Webber (Kirkenes).
Ensemble SERENATA:
Dmitry Gilev - violin
Marina Pismenskaya - viola
Andrey Skorokhodov - guitar

Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester