Tenn lys for Frode Berg.


9. desember ble det gjort kjent at leder i Sør-Varanger menighetsråd Frode Berg er arrestert i Moskva. Frode er en pådriver for folk-til-folk-samarbeid på tvers av grensene. Vi ber for Frode og hans familie i denne vanskelige situasjonen og håper han snart vil kunne vende hjem igjen til oss.

 

 

Sør-Varanger menighetsråd har i møte den 02.02.18 vedtatt følgende uttalelse:

Sør-Varanger menighetsråd ber russiske og norske myndigheter å sørge for at Frode Berg får en human behandling og at han får en rettssikker og rettferdig rettergang. Dette kan blant annet innebære fri rettshjelp, som er vanlig for fengslede nordmenn i utlandet. Det er viktig at folk-til-folk samarbeidet ikke blir skadelidende.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester