Informasjon om rehabilitering og utvidelse av Sandnes gravlund.

11.12.17


Det var planlagt at arbeidet skulle være ferdig i oktober 2017 men på grunn av forsinkelser blir det ferdigstilt våren 2018.

Før jul i 2017 er det tenkt at lys og det elektriske skal være klart, samt den nye parkeringsplassen, gjerder. Begge innkjøringer (nede og oppe) kan benyttes.

Det er viktig at besøkende parkerer biler på parkeringsplassen og ikke kjører til gravene. Vi ber alle om å vise respekt ved ferdsel på kirkegården. Det er bare bevegelseshemmede som kan kjøre inn på kirkegården.

Det som skal gjøres i løpet av våren 2018 er ferdigstillelse av veier, asfaltering, sitteplasser for besøkende, vannposter og beplantning. I tillegg skal nye porter monteres på plass.

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester