Renovasjonen av Kong Oscar den II kapell er ferdig.

23.11.17


Kulturminnecompagniet AS fra Trondheim startet rehabiliteringsarbeidet den 17. juli 2017 og bygget ble overlevert til fristen, som var den 17. november 2017. Kapellet må stå og tørke/herde og blir tatt i bruk til konfirmasjon i mai 2018.

Kapellet ble rehabilitert både utvendig og innvendig. På utsiden er alle fuger reparert, smijern pusset og oppmalt. Alle slåer og hoveddøren ble reparert og oppmalt på nytt. Ingenting er erstattet med nytt, der er bare deler som var dårlige byttet ut.

På innsiden ble alle vegger skrapet og pussen fjernet der den var skadet. Deretter ble vegger pusset og malt på nytt. Samme prosedyre gjaldt vinduer hvor den gamle malingen ble skrapt ned til metallet og ny malingen påført. Taket inne i kirken på innsiden er renset mens taket i våpenhuset ble malt.

Det gamle elektriske ble byttet ut, brannalarm skal monteres og nye lamper for å lyse opp ved alteret er bestilt.

Kirkevergen er fornøyd med arbeidet og er glad for et godt samarbeid med Multiconsult og Kulturminnecompagniet.

Det er en del arbeid som gjenstår. Innvendig skal inventaret friskes opp. Orgelet må renses, benker og alteret må rehabiliteres. Et nytt teppe og et prosesjonskors må kjøpes inn.

Framtidige prosjekter på menighetsrådets agenda for Grense Jakobselv er rehabilitering av Prestestuen i 2021 og Grense Jakobselv gravlund i 2019. På gravlunden skal det gjennomføres en generell oppgradering av gjerdet, porten, strøm- og vanntilførselen.

Kong Oscar II kapell blir 150 år i 2019. Kapellet ble vigslet den 29. september i 1869. Søndag den 29. september 2019, blir det jubileumsfeiring og alle er hjertelig velkommen.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester