Innvielse av den nye kirken i Nikel

21.11.17


Skrevet av Anna Lankinen

Redigert av Einar Aksel Rånes Fagerheim

 

Tidlig søndag morgen den 19. November 2017 møttes en delegasjon på nærmere 20 personer fra Norge på grensestasjonen Storskog.

De var på vei til Nikel i Petsjenga kommune i Russland, en nabokommune til Sør-Varanger, for å delta i innvielsen av den nye kirken i Nikel: Den hellige Trifon av Petsjengas kirke. Den ortodokse menigheten i Nikel hadde invitert alle som deltok i innsamlingen og bidro til å gjøre det mulig for dem å bygge en ny kirke etter at den forrige brant.

Den gamle kirken var i dårlig stand og bygget, som tidligere hadde vært brukt som butikk, passet ikke så bra til et kirkelig bruk.

Prosessen med å bygge et nytt kirkebygg var allerede i gang, og byggematerialer til den nye kirken var lagret i den gamle. Den 23. november 2010 bygget brant helt ned.

Innsamlingsaksjonen begynte umiddelbart. På norsk side var Randi F. Andreassen ansvarlig for innsamlingen og allerede høsten 2012 ble byggearbeidet av en ny kirke satt i gang.

Den nye kirken har vært i bruk siden 2014 og er åpen hver dag kl.10.00 - 18.00. Mange lokale aktører og enkeltmennesker i både Russland og Norge har bidratt til å virkeliggjøre kirkebyggingen, og takket være dem er den nye kirken nå offisielt innviet.

Grunnet åpningstider på grensestasjonene mellom Norge og Russland, var ikke delegasjonen fra Norge til stede fra begynnelsen av i gudstjenesten i Nikel. Gudstjenester i ortodokse kirker varer mye lengre enn i de lutherske kirker som nordmenn er vant til, så forsinkelsen til tross fikk de norske deltakere med seg nesten halve gudstjenesten. Kirken var stappfull av mennesker og preget av høytid og glede.

Gudstjenesten ble ledet av biskop Mitrofan fra Severomorsk og Umba bispedømme sammen med andre prester i området, deriblant sokneprest Andrey fra den hellige Trifon av Petsjengas kirke og abbed David fra Petsjengaklosteret. Gudstjenesten var en vakker og stemningsfull opplevelse. Dagens evangelietekst fra Lukasevangeliet ble lest høyt, menighet og presteskap ba sammen for fred og velsignelse, og etter at gudstjenesten var over holdt biskopen en liten tale i anledning innvielsen av kirkebygget.

"Etter en del drøftinger og endringer av innvielsesdato har vi kommet til i dag. Det er ikke vanlig å innvie et kirkebygg på en søndag, fordi søndagen allerede er en dag for å feire Gud", sa biskop Mitrofan. Han kunne videre fortelle at den 19. November er en minnedag for Varlaam Keretsky, en nær venn av Den hellige Trifon, prest og senere en munk på Kolahalvøya. Mitrofan var helt sikker på at selveste Trifon ville vært fornøyd med datoen som ble valgt som innvielsesdag for den nye kirken i Nikel. "Vi æret minnet om hans beste venn i dag"- sa biskopen.

"Trifon har jobbet hele sitt liv for å bygge bro mellom folket i nord. Resultatet ser vi her i dag".

Nabohjelp og samarbeid mellom mennesker fra forskjellige kulturer og konfesjoner gjorde det mulig å bygge kirken i Nikel. Biskopen takket hjertelig alle som bidro, og delte ut æresdiplomer til ledelsen av gruven i Nikel, Sør-Varanger menighet, Randi F. Andreassen, Frelsesarmeen Kirkenes korps, Fiskebeck holding AS, Stein Olav Fiskebecks minnefond, Sør-Varanger kommunes befolkning, den ortodokse Hellige Trifon menigheten i Kirkenes og det Russiske konsulatet i Kirkenes. Varme takkeord gikk ut til alle, og et hefte på fire språk om Trifon den hellige ble delt ut.

Biskopen nevnte også at arbeidet med utsmykning av kirka enda ikke er helt ferdig. Inngangen til kirkebygget må utsmykkes. Utearealer må utbedres og bygges slik at kirketomten blir et vakkert sted som viser mennesker i dette industrielle tettstedet at Guds hus er som et lite paradis på jorden. Ikonet av den hellige Trifon må kjøpes inn, og det må bestilles fra faglærte ikonmalere.

Etter seremonien i kirken deltok den norske delegasjonen på en middag sammen med biskop, prester og en del av menigheten fra kirken i Nikel. Generalkonsulen Sergey Shatunovskiy-Byurno fra Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes gratulerte alle med denne store dagen. Soknepresten i Sør-Varanger menighet Einar Aksel Rånes Fagerheim gratulerte og hilste alle med et ord av Paulus fra Filipperbrevet: Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. (Fil 1,6) og overrakte en blomsterbukett og et kort til fader Nikolay, sokneprest i Nikel. Karstein M. Kristiansen fortalte om Frelsesarmeens lange erfaring med godt samarbeid med Russland og ønsket menigheten i Nikel lykke til videre.

Søndag 19. november 2017 var en stor dag for befolkning i Nikel og en flott opplevelse for oss som deltok utenfra. Samarbeid og nabohjelp fungerer bra i hele Barentsregionen og Trifon den helliges arbeid er synlig også i våre dager. "Om tohundre år, når kirken i Nikel enda står på sin plass, kan deres oldebarn fortelle alle at dere har vært med på innvielsen av Den hellige Trifon av Petjengas kirke"- konkluderte biskop Mitrofan etter en lang og høytidelig kirkeinnvielse i Nikel.

Alle som legger turen om Nikel anbefales på det varmeste å avlegge kirken et besøk.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester