Søndagsfrokost


Vi har søndagsfrokost i menighetssalen i Kirkenes kirke fra kl. 09.30 og er ferdig til kl.10.30.

21. januar. 2018

11. februar

11. mars

22. april

3. juni

Etterpå feirer vi gudstjeneste sammen!

ALLE ER VELKOMMEN

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester