Menighetsmøte

13.09.17

Menighetsrådet planlegger å avholde menighetsmøte søndag den 26. november i Kirkenes kirke

Menighetsmøtet er menighetens årsmøte, der menighetsrådet informerer om sin virksomhet, legger fram regnskap og planverk. Det er en viktig arena for menighetsrådet til å ta imot innspill fra menigheten til det videre arbeidet.

Menighetsrådet har  satt dette møtet i Kirkenes kirke, og ser det derfor som viktig å møte menigheten i distriktskirkene også. De vil derfor besøke distriktskirkene i måneden før menighetsmøtet, og det vil være anledning til å slå av en prat, og komme med innspill til ting som bør tas opp på menighetsmøtet.

 

Dersom du har innspill til saker som bør tas opp på menighetsmøtet ta gjerne kontakt.

Sør-Varanger menighetsråd

fv. Einar Aksel Rånes Fagerheim, sokneprest, Frode Berg, leder, Ellen Katrine Hætta, medlem, Kathrine Jahre, medlem, Wenche Pedersen Kjølås, medlem,Marie Basma, medlem, Kjell Hastad, varamedlem.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester