Priser og avgifter

Sør-Varanger menighetsråd har den 9. mai 2017 vedtatt priser og avgifter.

Avgifter og priser for tjenester, Sør-Varanger menighet

Jfr utleiereglement for kirkebygg og vedtekter for gravplasser.

Avgifter for personer bosatt i kommunen

Nytt enkelt gravsted:

frigrav, gratis i 40 år

0,-

Nytt dobbelt gravsted: Den første graven er en frigrav, gratis i 40 år,

Holde av plass, medfører avgift fra første dag, kr 100 pr år. Pris per grav per år

100,-

Nytt urnegravsted med plass til 6 urner. Gratis i 40 år

Kr 0,-

Enkelt gravsted som er eldre enn 40 år. Pris per år. For 10 år: kr 1000,-

100,-

Dobbelt gravsted, eldre enn 40 år For 10 år: kr 2000,-

200,-

 

Avgifter for personer bosatt utenfor kommunen

Nytt enkelt gravsted.

Festeavgift for 10 år. Pris per år. For 10 år: kr 1000,-

100,-

Nytt dobbelt gravsted: 1 gravplass, pluss feste av en gravplass ved siden av. Pris per år. Faktureres for 10 år: kr 2000,-

 

200,-

Nytt gravsted med plass til 6 urner

100,-

Årlig festeavgift per grav ved fornyelse av feste

100,-

Årlig festeavgift for urnegrav

100,-

Nedsetting av urne

3000,-

Nedsetting av kiste

6500,-

Kistebegravelse, gravferdsseremoni med organist

10500-

Kistebegravelse, gravferdsseremoni uten organist (for andre trossamfunn)

9000,-

Urnebegravelse, gravferdsseremoni med organist

7000,-

Urnebegravelse, gravferdsseremoni uten organist

5500,-

Leie av kirkebygg til vielse, bosatt utenfor kommunen.

4000,-

 

Annet

Organist til akkompagnement i seremoni (vielse og gravferd) utenom de ordinære salmene som hører til liturgien.

500,-

Orgelspill før begravelse, meditasjonsmusikk, ut over de vanlige 15 minutt

500,-

Kirke til vielse, folkeregistrert adresse i kommunen

0,-

Fjerning og destruering av gravminne

2000,-

Leie av menighetssal

2000,-

Tillegg for bruk av kjelleren

500,-

Leie av kirkebygg til kulturformidling. Konserter etc.

Eksterne/profesjonelle. Prisen er pluss 10 % av billettinntektene

6000,-

Leie av kirkebygg til kulturformidling. Konserter etc.

Lokale aktører. Prisen er pluss 10 % av billettinntektene

3000,-

Øving utenom konsertdagen, pris per dag.

500,-

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester