Kirkebygg i Sør-Varanger

Besøke kirkebygg i Sør-Varanger?

Det er til sammen 5 kirker og kapeller i Sør-Varanger:

Kirkenes kirke

Neiden kirke

Svanvik kirke

Bugøynes kirke

Kong Oscar II kapell

Sandnes kapell

 

 

Fra 1. mai og frem til 1. september er Kirkenes kirke i hovedsak åpen ukedager fra kl 09.00 til kl 14.00, så fremt vi har kapasitet. Det betyr at kirken er stengt i de tidsrom våre ansatte ikke er til stede.

  

Neiden kirke holdes også åpen av den lokale kirkeforeninga, 15. juni til 26. juli, åpningstider i Neiden: 11.00-14.00

 

Kong Oscar II kapell er stengt i 2017 på grunn av rehabilitering.

 

For aktører innenfor turistnæringen som ønsker å besøke kirkebyggene medfører en avgift på kr 25,- per person. Vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret.

Les mer om priser og avgifter her

Les mer om utleiereglement for kirkebyggene her

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester