Lørdagsseminar

18.01.17


Lørdagsseminar

Masseinnvandring,. deportasjoner, og kirkeasyl.

21. januar 207
kl 13.00
Kirkenes kirke - menighetssalen

  

21. januar 2016 oppsto det et kirkeasyl i Kirkenes kirke. Dette var en topp av flere dramatiske begivenheter gjennom flere måneder. Først gjennom masseinnvandring over Storskog og  deretter deportasjoner.

Kirkeasylet og mobiliseringen lokalt i Sør-Varanger satte fokus på svært kritikkverdige sider ved norsk asylpolitikk, asylsøkernes rettsikkerhet, og uverdige deportasjoner.

Hva var det som skjedde disse månedene, og hvordan representerte den brede folkelige responsen i Sør-Varanger et brudd med en europeisk trend med krav om stengte grenser, økt grensekontroll, og restriksjoner på flyktninger.

Innledning ved:
Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland
Trygve Wyller, professor ved Universitetet i Oslo
Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger

Velkommen!

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester