Søndagsskolen våren 2017

17.01.17


 Søndagsskole

Søndagsskole er et gudstjenestetilbud for barna i menigheten, hvor barna er med på starten av Høymessen i kirkerommet og deretter går ned i menighetssalen eller kirkekjelleren for sang, fortelling og aktivitet som er særlig tilrettelagt for dem. 

Dette halvåret blir det søndagsskole tre ganger i Kirkenes kirke:

Søndag 12. mars kl. 11.00. Tema: «Tilgivelse»

Søndag 2. april kl. 11.00. Tema: «Fastetid»

Søndag 7. mai kl. 11.00. Tema: «Påske»

 

Sommeravslutningen for søndagsskolen blir i Bugøynes kirke:

Mandag 5. juni (Andre pinsedag) kl. 12.00. Tema: «Pinse».

 

 

Familiegudstjenester

Familiegudstjenesten er en gudstjenesteform som sikter seg inn mot barna blant oss og i oss.

Våren 2017 blir det familiegudstjeneste følgende datoer i Kirkenes kirke:

            Søndag 19. februar kl. 11.00

            Søndag 19. mars kl. 11.00

            Søndag 30. april kl. 11.00

            Søndag 18. juni kl. 11.00

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester