Rehabilitering av Kong Oscar IIs kapell

03.06.16

Sør-Varanger menighetsråd ber om tilbud på rehabilitering av Kong Oscar IIs kapell

På vegne av Sør-Varanger Menighetsråd, innbys det til åpen anbudskonkurranse om rehabilitering av Kong Oscar IIs kapell. Kapellet ligger i Grense Jakobselv, ca 60 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

 

Kong Oscar IIs kapell er en steinkirke oppført i 1869, og er listeført hos riksantikvaren. Kirkebygget har et bruttoareal på ca. 90 m2.

Taket, inkludert spir og takrenner, ble rehabilitert i 2014. Det har også blitt utført noe rehabilitering på det elektrotekniske anlegget.

Utvendig skal alle vegger og vinduer inkludert tårn, trapp og grunnmur gås over og der det er behov skal de rehabiliteres og overflatebehandles. Trappegelender, vindussprosser og hengsler med mer i støpejern, hoveddør og vindusslåer i tre skal også rehabiliteres og overflatebehandles.

Innvendig inkludert tårn må alle vegger og vinduer gås over og alle skader i puss og maling skal utbedres, det samme må gjøres i vinduskarmer. Alle vindussprosser må pusses og overflatebehandles. Skadede vindusglass må skiftes ut, og erstattes med glass i tilsvarende utførelse. Gulvet og vegger overflatebehandles.  Innerdør skal overflatebehandles.

Det elektriske anlegget må utbedres på følgende områder:

-        Komplettering av føringsveier

-        Utskifting av inntak og hovedkabel

-        Utskifting av driftteknisk anlegg

-        Utskifting/rehabilitering av lysanlegg inne og ute

For hele prosjektet gjelder følgende:

-        All materiale som eventuelt må skiftes ut, må erstattes materiale så lik det opprinnelige både i kvalitet og utforming

-        Materiale som er skadet (tre, støpejern, mur, puss- malingsskader, stein eller annet) skal vedlikeholdes/utbedres

-        Hoveddør og vindusslåer skal repareres/overflatebehandles

-        Oppmaling av støpjernssprosser, hengsler og trappegelendrer

-        Utbedring av riss/hull i steinmursvegger

 

Arbeidet skal bidra til å gjenopprette kirkebyggets byggtekniske funksjoner.

Da kirkebygget er listeført hos riksantikvaren forutsettes det godkjenning fra biskopen før prosjektet kan iverksettes.

 

Tilbudsfrist: 07.07.16

Les mer her: https://doffin.no/Notice/Details/2016-874677

 

 

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester