Bispevisitas i Sør-Varanger 3-7.februar 2016

01.10.15

Biskop Olav Øygaard med følge kommer på visitas til menighet, by og bygd her i Sør Varanger i begynnelsen av februar.

Temaet for visitasen er «Gammel kirke i en ny tid». Vi ønsker å sette søkelys både på kirkas gode tusenårige tradisjoner og spørre hvordan vi skal være kirke lokalt her hos oss i dag. Biskopen vil i visitasen gi oppmerksomhet til menighet og stab, men også til lokalsamfunn og kommunens utfordringer. Biskopen vår har tidligere selv vært prest i Sør Varanger og kjenner stedet godt. Vi gleder oss til å ta imot ham og håper folk støtter godt opp om offentlige arrangement disse dagene. Besøket avsluttes med en storslått gudstjeneste i Kirkenes kirke 7.februar  kl.11.00 der det samiske vil være med og prege gudstjenesten og vi vil ha flere kor som deltar. Vi gleder oss til visitas!

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester