Velkommen til lunsjkonserter

12.03.15


Lunsjmusikk i

Kirkenes Kirke

 

Kirkenes kirke gjenoppliver tradisjonen med å tilby Lunsjmusikk torsdager, og starter opp igjen torsdag 12. mars. Lunsjmusikk arrangeres på skift av menighetens kirkemusikere Alla Sukhomlina og Henning Holm.

Lunsjmusikk torsdag, begynner kl. 11, og vil ha en varighet av 20-25 minutter, og der er gratis entré. Men – der vil være anledning til at gi et bidrag til menighetens øvrige musikalske arrangementer.

 

Lunch music
in
Kirkenes Church

Kirkenes Church revives the tradition Lunch Music Thursdays, we start up again Thursday 12 March. Lunch Music arranged in shifts of church organists Alla Sukhomlina and Henning Holm.

Lunch Music Thursday, begins at 11pm, and will have a duration of 20-25 minutes and there is free entrance. But - there will be an opportunity to make a contribution to the church's other musical events.

 

Henning Holm

Kantor

Sør-Varanger menighet


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester