Kunngjøring om kirkevalg 2015

23.02.15

Det skal være valg til nytt menighetsråd 13. og 14. september 2015. Nytt menighetsråd skal velges for valgperioden 2016-2019.

Kandidatlister kan leveres til valgstyret innen 1. mai. Informasjon om krav til kandidatlister finnes under side 157 i valghåndboken, §7 i valgreglene. Ved spørsmål ta kontakt med menighetskontoret, telefon 78977570.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester