Gravfesteavgift

Informasjon om gravfesteavgift for Sør-Varanger menighet

Her kan du lese vedtektene for kirkegårdene i Sør-Varanger menighet.

Sør-Varanger menighetsråd har i 2009 vedtatt å innføre festeavift for gravplasser i Sør-Varanger. Administrasjonen kom i gang med å sende ut fakturaer for festede gravplasser i 2013, og dette er et arbeid som vil pågå i årene framover.

Alle har i utgangspunktet rett til gratis gravsted. Enkeltgraver, urnegraver og den første gravlagt i et dobbelt gravsted er gratis til 40 år etter siste gravlegging. Etter den tid gis det anledning til å feste graven for 10 år om gangen. Dersom man velger å reservere en gravplass i et dobbelt gravsted sier man fra seg retten til gratis gravsted, og det innebærer festeavgift fra dag en. Om du vil vite mer om reglene for feste av grav og urnegrav kan man lese om det i vedtektene for kirkegårder.

I Sør-Varanger sendes det ut faktura fortløpende for de gravene som festes, og i tillegg vil administrasjonen ta for seg et og et gravfelt på de mange kirkegårdne i kommunen. Det vil si at fakturaer sendes ut på ulike tidspunkter.

Det er viktig å få oversikt over hvem som er ansvarlig for gravene, slik at de kan få tilbud om å feste graven videre. Ta kontakt med menighetskontoret dersom du er ansvarlig for et gravsted eller har spørsmål.

Sør-Varanger menighetskontor tlf 78 97 75 70

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester