Lunsjkonserter

03.03.14

Velkommen til musikkopplevelser i hverdagen.

Kirkenes Kirke

Lunsjmusikk tirsdager og torsdager kl 11.00

-

Musikkandakt fredager kl 11.00

 

Som noe nytt tilbys det i Kirkenes kirke Lunsjmusikk Tirsdager og Torsdager kl 11.00. Fredager blir det Musikkandakt.

Oppstart blir Lunsjmusikk fra tirsdag 4. februar og torsdag 6. februar, Musikkandakt fra fredag 7. februar.

Lunsjmusikk og Musikkandakt arrangeres på skift av menighetens kantorer Alla Sukhomlina og Henning Holm.

Lunsjmusikk tirsdag og torsdag, og Musikkandakt begynner kl. 11, og vil ha en varighet av 20-25 minutter, og der er gratis entre. Men – der vil være anledning til at gi et bidrag til menighetens øvrige musikalske arrangementer.

 

Lunch music and Music Devotional
in
Kirkenes Church

As something new, try Kirkenes church with Lunch Music Tuesdays and Thursdays. Fridays are attempting to Music Devotional.

 

Start-being for Lunch Music Tuesday 4 February and Thursday 6 February, for Music Devotional Friday 7 February.

 

Lunch Music and Music Devotional arranged alternately ward organists Alla Sukhomlina and Henning Holm.

 

Lunch Music Tuesday and Thursday, and Devotional Music Fridays begins at 11am, and will have duration of 20-25 minutes and there is free entrance. But - there will be an opportunity to make a contribution to the church's other musical events.

 

 

HENNING HOLM

Kantor


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester