Avfallshåndtering på kirkegårdene

19.06.13

Sør-Varanger menighetsråd oppfordrer alle til å bidra til å holde kirkegårdene ryddige og fine.

På Sandnes kirkegård er det ukentlig mange mennesker innom som minnes sine døde, og steller på gravene. Alle oppfordres til å bidra til å holde kirkegården ryddig og pen. Den avfallsdunken som tidligere stod ved porten er nå flyttet lengere inn på kirkegården, slik at den skal være mer tilgjengelig for hele området. Det jobbes med å få tømt avfallsdunkene oftere i sommerperioden, det er ØFAS som tømmer avfallsdunkene.  Dere som besøker kirkegården bes benytte de avfallsdunkene som er inne på kirkegården, og ikke kaste søppel utenfor dunkene eller ved porten. Det samme gjelder kirkegårdnene i distriktene og i Kirkenes.

Sør-Varanger menighetsråd ønsker alle en god sommer.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
23.11.20  Vipps
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester