Søndagsskole og familiegudstjenester


 

Søndagsskole 2018

Søndagsskole er et gudstjenestetilbud for barna i menigheten, hvor barna er med på starten av Høymessen i kirkerommet og deretter går ned i menighetssalen eller kirkekjelleren for sang, fortelling og aktivitet som er særlig tilrettelagt for dem. 

Søndagsskole i Kirkenes kirke:

Søndag 22. april kl. 11.00. Tema: «Misjon/Paulus i Damaskus»

Søndag 3. juni kl. 11.00. Tema: «Treenighet/vann i tre former»

 

Familiegudstjenester 2018

Familiegudstjenesten er en gudstjenesteform som sikter seg inn mot barna blant oss og i oss.

Våren 2018 blir det familiegudstjenester følgende datoer:

Søndag 24. juni kl. 15:00 i Kong Oscars kapell i Grense Jakobselv.

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester