Søndagsskole


Datoer for søndagsskole vårhalvåret 2019:

 

Søndag 27. januar 2019 Søndagsskole


Søndag 10. februar 2019 Søndagsskole


Søndag 10. mars 2019 Søndagsskolen


Søndag 12. mai 2019 Søndagsskole

 

Torsdag 30. mai 2019 Kristi himmelfartsdag Våravslutning søndagsskolen 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester