Samiske gudstjenester

Det er fire forordnede samiske gudstjenester i året.

For å i vareta det samiske kirkelivet har Sør-Varanger menighet 4 forordnede samiske gudstjenester i året. Disse gudstjenestene er: Samefolkets dag,  Palmesøndag, Høsttakkefest og Allehelgen.

 

Vi har fire ulike kategorier samiske gudstjenester: 

  1. Samiskdominert (samiskspråklig) gudstjeneste (med norske innslag)
  2. Samisksdominert tospråklig (samisk-norsk) gudstjeneste
  3. Norskdominert tospråklig (norsk – samisk) gudstjeneste
  4. Norskdominert (norskspråklig) gudstjeneste (med samiske innslag)

  

Det inviteres til samiske salmesangkvelder i menighetssalen i Kirkenes kirke,  onsdager i forkant av de samiske gudstjenestene, annonseres i lokalavisen.

I Sør- Varanger menighetråd har oppnevnt et eget samisk kirkelivsutvalg som tar opp saker som berører samisk gudstjenesteliv.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester