Gudstjenester og kommende aktiviteter

Her er finner du informasjon om gudstjenester og andre av menighetens aktiviteter de neste 14 dagene.

Torsdag 15. mars 2018

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Fredag 16. mars 2018

Kirkenes kirke kl. 11:00

Andakt i kirkerommet

Formiddagstreff i menighetssalen etter andakten.

Påskelunsj

De som ønsker transport til formiddagstreffet kan ringe

fredag mellom kl. 09:00 – 10:00 på tlf. 93608501.

VELKOMMEN

 

Lørdag 17. mars 2018

Grenselandsmuseet kl. 11:00

Åpent seminar.

Fornorskning, sannhet og forsoning.

Kirka og fornorskningen av nordområdene.

Innledinger ved Siv Rasmussen (phd UIT), Tove Lill Magga (samisk kirkeråd),

Trygve Wyller (professor UiO), Kirsti Bergstø (nesleder SV)

 

Søndag 18. mars 2018

Maria budskapsdag

Svanvik kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prest Torbjørn Brox Webber og kantor Henning Holm.

Maria budskapsdag.

Norsk-samisk-finsk/kvensk gudstjeneste

 

Kirkenes kirke kl. 18:00

Fasteaksjonsgudstjeneste. Nattverd. Ved prest Torbjørn Brox Webber og kantor Henning Holm.

Kirkens nødhjelps fasteaksjon.

Konfirmantene deltar

Kirkekaffe

 

Offer til Kirkens nødhjelp

 

Onsdag 21. mars 2018

Kirkenes kirke kl. 11:00

Eldres kirkedag. Ved prest Torbjørn Brox Webber og kantor Alla Sukhomlina.

Seniorkoret deltar.

Kirkekaffe

 

Torsdag 22. mars 2018

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Lørdag 24. mars 2018

Kirkenes kirke kl. 11:00

Dåpsgudstjeneste. Ved vikarprest Richard Olsen Svane og kantor Alla Sukhomlina.

 

Søndag 25. mars 2018

Palmesøndag

Sandnes kapell kl. 11:00

Norsk/samisk gudstjeneste. Nattverd. Ved vikarprest Richard Olsen Svane og kantor Alla Sukhomlina.

Kirkekaffe

 

Offer til Menighetsarbeidet

 

Konfirmasjonsdatoer 2019:

12. mai Neiden

19. mai Pasvik

26. mai Jarfjord

2. juni Bugøynes

8. juni Kirkenes

9. juni Kirkenes

10. juni Bjørnevatn

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester