Gudstjenester og kommende aktiviteter

Her er finner du informasjon om gudstjenester og andre av menighetens aktiviteter de neste 14 dagene.

 

Fredag 17. januar 2020

Kirkenes kirke kl. 11:00

Andakt i kirkerommet

Formiddagstreff i menighetssalen etter andakten.

Kaffe, utlodning m.m.

VELKOMMEN

 

Søndag 19. januar 2020

3. søndag i åpenbaringstiden

Kirkenes kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prestevikar Barbara Lahnor og kantor Alla Sukhomlina.

Kirkekaffe

 

Offer til lokalkirken

 

Onsdag 22. januar 2020

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Søndag 26. januar 2020

4. søndag i åpenbaringstiden

Svanvik kirke kl. 14:00

Temagudstjeneste. Nattverd. Ved vikarprest Ole Jakob Modalsli og kantor Alla Sukhomlina.

«Med Lukasevangeliet gjennom gudstjenesten.»

Konfirmantene deltar.

 

Offer til lokalkirken

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester