Gudstjenester og kommende aktiviteter

Her er finner du informasjon om gudstjenester og andre av menighetens aktiviteter de neste 14 dagene.

 

Torsdag 17. januar 2019

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Fredag 18. januar 2019

Kirkenes kirke kl. 11:00

Andakt i kirkerommet

Formiddagstreff i menighetssalen etter andakten.

Kaffe, utlodning m.m.

VELKOMMEN

 

Søndag 20. januar 2019

3. søndag i åpenbaringstiden

Kirkenes kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Ved vikarprest Nils Øyvind Kjøl og kantor Henning Holm.

Kirkekaffe

 

Neiden kirke kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Vikarprest Nils Øyvind Kjøl og kantor Henning Holm.

Kirkekaffe

 

Offer til drift av lokalkirken

 

Torsdag 24. januar 2019

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Søndag 27. januar 2019

4. søndag i åpenbaringstiden

Kirkenes kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prestevikar Arnulf Andersen og kantor Alla Sukhomlina.

Søndagsskole

Kirkekaffe

 

Svanvik kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Ved prest Torbjørn Brox Webber og kantor Henning Holm.

Konfirmantene fra leir deltar

 

Offer til drift av lokalkirken

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester