Gudstjenester og kommende aktiviteter

Her er finner du informasjon om gudstjenester og andre av menighetens aktiviteter de neste 14 dagene.

Fredag 15. mars 2019

Kirkenes kirke kl. 11:00

Andakt i kirkerommet

Formiddagstreff i menighetssalen etter andakten.

Kaffe, utlodning m.m

Tema: ved Valentina Kuuva, lokale produkter.

VELKOMMEN

 

Søndag 17. mars 2019

Svanvik kirke kl. 11:00

Høymesse. Nattverd. Dåp. Ved prestevikar John Jacques Washington Delourme, prest Torbjørn Brox Webber og kantor Henning Holm.

 

Neiden kirke kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Ved prestevikar John Jacques Washington Delourme og kantor Henning Holm.

Kirkekaffe

 

Offer til Kirkelig utdanning i nord.

 

Tirsdag 19. mars 2019

Frelsesarmeen kl. 11:00

Babysang.

 

Torsdag 21. mars 2019

Kirkenes kirke kl. 18:30

Kirkekoret øver.

 

Søndag 24. mars 2019

Maria budskapsdag

Kirkenes kirke kl. 11:00

Samtalegudstjeneste. Nattverd. Dåp. Ved prestevikar John Jacques Washington Delourme, menighetspedagog Kathrine Jahre og organist Katharina Bartsch.

Kirkekaffe

Offer til innkjøp av norsk salmebok.

 

Kirkevalg 2019

Informasjon fra Sør-Varanger menighetsråds nominasjonskomite:

I forbindelse med kirkevalg 2019 ber vi om forslag til kandidater som kan være aktuell til å stå på listen til kirkevalg i Sør-Varanger menighet. Send ditt forslag på epost til tobw@svk.no

 

 

 

 

Konfirmasjonsdatoer 2020.

Neiden lørdag 9. mai.

Pasvik søndag 24. mai.

Kirkenes lørdag 30. mai og søndag 31. mai.

Kong Oscar II kapell 1. juni.

Bjørnevatn 7. juni.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester