Konfirmasjon i Sør-Varanger menighet


Konfirmant i kirken 2019?

Velkommen til konfirmasjon i Sør- Varanger menighet. Det er sendt invitasjonen til alle som er døpt i Den norske kirke.

Dåpen er forutsetningen for å bli konfirmert. Dersom du er døpt andre steder enn i Sør Varanger trenger vi en kopi av dåpsattesten din, den må leveres til oss. Dåpsattest får du ved å henvende deg til kirkekontoret på stedet du ble døpt. For de som ikke er døpt, kan  likevel følge undervisningen, så fremt du blir døpt innen den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Dette avtales ved påmelding.

 

Usikker?

Du kan selvfølgelig starte på konfirmasjonsundervisning og se hva det er, før du bestemmer deg for om du vil konfirmeres eller ikke.

 

Konfirmasjonsundervisningen:

Undervisningen foregår tirsdager eller torsdager fra kl. 15.-18. i perioden fra september til mai/juni.

  • I Kirkenes kirke for Kirkenes konfirmantene og Bjørnevatn konfirmantene.
  • På Pasvik skole for Pasvik konfirmantene. 
  • I Bugøynes kirke for Bugøyneskonfirmantene.

Det blir også undervisning lørdagen før fasteaksjonen i april.

 

Leir:

Det blir konfirmasjonsleir på Svanhovd en helg i januar, med undervisning og gudstjeneste. Foreldre må sette av helga til skyss, være nattevakter og deltagelse på gudstjeneste.

 

Viktige datoer for foreldre og konfirmanter:

Bugøynes konfirmanter:  

Informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter torsdag 23.august kl 17.00 i kirka.

Presentasjonsgudstjenestei Bugøynes kirke søndag 2.september kl. 12.00.

 

Bjørnevatn konfirmanter:

Informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter tirsdag 28.august kl 18.00 i Kirkenes kirke.

Presentasjonsgudstjeneste i Kirkenes kirke søndag 2.september kl.18.00.

 

Kirkenes konfirmanter:

Informasjonsmøte torsdag 30.august kl 18.00 i Kirkenes kirke.

Presentasjonsgudstjeneste i Kirkenes kirke søndag 9.september kl.11.00.

 

Pasvik konfirmanter:

Informasjonsmøte torsdag 13.september kl 18.00.

Presentasjonsgudstjeneste i Svanvik kirke søndag 17.september kl. 11.00

Lysmesse:         Onsdag28. november 2018

Leir:                   Januar 2019.

Fasteaksjon:     April 2019

(Undervisning lørdag, gudstjeneste søndag og innsamlingsaksjon tirsdag)

 

 

Påmelding:

 

Påmelding gjøres på Internett:

http://minkirkeside.no/Sorvaranger innen 20.juni 2018

 

Det er viktig at dere skriver hvilken skole eleven tilhører.

Konfirmantene i Kirkenes blir fordelt i to grupper etter at påmeldingen er gjennomført. Deretter vil dere få vite hvem om dere skal konfirmeres lørdag eller søndag. Dette kan også bli aktuelt for Bjørnevatnkonfirmantene.

 

Pris kr.1800,- det vil bli sendt ut giroer med betalingsfrist 14.september2018

 

Ta med vedlagte avtaleskjema på foreldremøte

 

Du er velkommen til å kontakte menighetskontoret om du får problemer med påmeldingen. Menighetskontoret finner dere i det røde bygget ved siden av Kimek

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester