Konfirmasjon i Sør-Varanger menighet


Her kommer viktig info til alle konfirmantene og foresatte i Sør Varanger.


Corona viruset har gått fra og epidemi til pandemi. Vi har etter en risikoanalyse besluttet at,  all undervisning og ulike  aktiviteter for konfirmantene er avlyst  fram til 27.april. Når det gjelder tida etter påske og konfirmasjoner vil vi komme tilbake med mere info, når vi vet hvordan dette utvikler seg.

 

 

Nye datoer for konfirmasjoner konfirmantkullet 2019/2020

 

 

 

•            Kong Oskar II kapell lørdag 22/8 kl. 12 og kl. 14.

 

•            Kirkenes kirke lørdag 12/9 kl.11.00 og kl.13.00 Kirkeneskonfirmanter.

 

•            Kirkenes kirke lørdag 19/9 kl. 11.00 Bjørnevatnkonfirmanter

 

•            Svanvik kirke søndag 20/9 kl.11.00 Pasvik konfirmanter.

 

 

 

Datoene er satt ut i fra det vi vet per i dag 26.mars 2020. Vi håper at dette lar seg gjennomføre, med forbehold om endringer i situasjonen

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester