Konfirmasjon i Sør-Varanger menighet


Konfirmant i kirken 2020

For stund siden fikk du brev og brosjyre fra Den Norske Kirke.

Vi i Sør- Varanger menighet ønsker å invitere deg til konfirmasjon.  Du får denne invitasjonen fordi du er døpt i Den norske kirke.

Dåpen er forutsetningen for å bli konfirmert. Dersom du er døpt andre steder enn i Sør Varanger trenger vi en kopi av dåpsattesten din, den må leveres til oss. Dåpsattest får du ved å henvende deg til kirkekontoret på stedet du ble døpt.

For de som ikke er døpt, kan likevel følge undervisningen, så fremt du blir døpt innen den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.

Du kan selvfølgelig starte på konfirmasjonsundervisning og se hva det er, før du bestemmer deg for om du vil konfirmeres eller ikke.

 

Påmelding til konfirmasjon.

Påmelding gjøres på Internett fra nå av.

https://minkirkeside.no/sorvaranger

Det er viktig at dere krysser av for hvilken skole eleven tilhører.

Konfirmantene blir fordelt i grupper etter at påmeldingen er gjennomført.

 

Vi inviterer deg og foreldre/foresatte til informasjonsmøte

Tirsdag 27.august 2019 kl. 18.00 i Kirkenes kirke

Tema: Informasjon om konfirmantåret.

 

Konfirmantåret

Det blir undervisning ettermiddagstid, og noen helger i forbindelse med Misjonsprosjekt, Fasteaksjon, og Ung messe.

Det er konfirmasjonsleir på Svanhovd en helg i januar, med undervisning og gudstjeneste.

Mer informasjon om konfirmantåret får du vite på møte 27/8.

 

Egenandel

Pris kr.1800 det vil bli sendt ut giroer med betalingsfrist 16.september2019

 

Du er velkommen til å kontakte menighetskontoret eller meg om du får problemer med påmeldingen eller har spørsmål. Menighetskontoret finner dere i det røde og hvite bygget ved siden av Kimek

epost: kirken@svk.no

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester