BisettelseI menneskers tyngste stunder i livet, er Kirken både sjelesørger, støttepunkt og tilrettelegger.

I 2008 ble 68 av 69 lokale gravferder gjort innen Kirken i Sør-Varanger.

Ta kontakt for bistand i forbindelse med dødsfall og begravelse.

Kirken.no kan du lese mer om gravferd in Den norske kirke.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester