BegravelseI menneskers tyngste stunder i livet, er Kirken både sjelesørger, støttepunkt og tilrettelegger.

Sør-Varanger menighet har som kirkelig fellesråd rollen som gravferdsforvaltning i Sør-Varanger kommune. Det er vanlig med både kistebegravelse og urnebegravelse i Sør-Varanger, ta kontakt med menighetskontroret dersom du har spørsmål. Telefonnr 78977470.

 


Ta kontakt for bistand i forbindelse med dødsfall og begravelse.

Kirken.no kan du lese mer om gravferd in Den norske kirke.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester