Inn- og utmeldingInn- og utmelding

Ønsker du å bli medlem i Den norske kirke? Eller ønsker du å melde deg ut?

Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/


Ta kontakt med menighetskontoret for mer informasjon.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester