VigselKirken ønsker å gi sin velsignelse til par som skal gifte seg. I Sør-Varanger tilbys tilbys vielser i alle menighetens kirker og kapeller.

 

Menigheten tilbyr også vielser for par som ikke er bosatt i Sør-Varanger. Dette gjøres mot et vederlag.


Kirken.no kan du lese mer om vigsel i Den norske kirke.
 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du ønsker å vite mer om vielser i Sør-Varanger.

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester