Konfirmasjon


 Ungdomsarbeid utgjør en viktig del av menighetens prioriterte virksomhet. Sør-Varanger menighet ønsker å være et åpent og utfordrende sted for ungdom – et sted der er plass for spørsmål, søken og engasjement. Det er et mål for menigheten å utarbeide og iverksette programmer og prosjekter der Kirkens Gudsbudskap forenes med aktuelle samfunnsspørsmål og kultur. Her kan du lese mer om menighetens planer og årsrapporter.På Kirken.no kan du lese mer om konfirmasjon i Den norske kirke, samt om kirkens ressurs side for barne- og ungdomsledere.
 

Ta kontakt med menighetskontoret hvis du ønsker å snakke om konfirmasjon i Sør-Varanger.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester