Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens strategi- og styringsorgan. Menighetsrådet er et offentlig organ som er pålagt viktige forvaltningsoppgaver. Sør-Varanger er en ett-sogns kommune, det betyr at Sør-Varanger menighetsråd også ivaretar fellesrådsfunksjonen.

Etter kirkevalget i 2019 trådte menighetsrådet i kraft 3 desember 2019.

Faste medlemmer i menighetsrådet

Øystein Yngve Hansen, leder

Sissel Jensen, nestleder

Ellen Katrine Hætta

Knut Harald Eriksen

Randi Fløtten Andreassen

Harald Steinmo

Gunn Bodil Mathisen - Sør-Varanger kommunes fellesrådsrepresentant

 

Varamedlemmer:

Inger Blix Kvammen

Berit Fjeld Trasti

Astrid Bye Ramberg

Nils Edvin Erlandsen

 

 

  

Møteplan for menighetsrådsmøter 2020:

Dato

 

25.februar

 

31. mars

 

12. mai

 

9. juni

 

15. september

 

27. oktober

 
8. desember  

 

 

 Her finnes menighetsrådets møteprotokoller.

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester