Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens strategi- og styringsorgan. Menighetsrådet er et offentlig organ som er pålagt viktige forvaltningsoppgaver. Sør-Varanger er en ett-sogns kommune, det betyr at Sør-Varanger menighetsråd også ivaretar fellesrådsfunksjonen.

Etter kirkevalget i 2015 trådte menighetsrådet i kraft 8 desember 2015.

Faste medlemmer i menighetsrådet

Frode Berg, leder

Wenche Pedersen Kjølås, nestleder

Ellen Katrine Hætta

Kathrine Jahre

Mailiss Fløtten Andreassen

Marie Sivertsen Basma

Einar Aksel Rånes Fagerheim (sokneprest)

Frank Emil Trasti (Kommunens representant i fellesrådet)

Vararepresentanter:

Astrid Bye Ramberg

Aud Alfild Mathisen

Kjell Haastad

Mikael Luis F. Aapro

Torbjørn Brox Webber

Elin Mathisen(Kommunens vararepresentant i fellesrådet)

 

 

Sør-Varanger menighetsråd

fv. Einar Aksel Rånes Fagerheim, sokneprest, Frode Berg, leder, Ellen Katrine Hætta, medlem, Kathrine Jahre, medlem, Wenche Pedersen Kjølås, medlem,Marie Basma, medlem, Kjell Hastad, varamedlem.

 

  

Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2017

Dato

Kl

28. februar

15.00-17.30

4. april

14.00-16.30

9. mai

15.00-17.30

13. juni

15.00-17.30

12. september

15.00-17.30

24. oktober

15.00-17.30

12. desember

15.00-17.30

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester